Saio presentzialak (20 ordu)

 

Rol play-ek edo gatazka egoeren simulazioek Bitartekaritzarako konpetentzien garapenaren amaiera suposatzen dute. Hau da,  dinamika hauei esker ikasleek  prozesuaren errealitate sentitu ahal izango dute, beti bitartekari profesionalek gainbegiratuak.

 

 

Edukiak 

 

Saio. 1: Bitartekaritzaren hitzaurrea

Saio. 2: Parteen arteko gatazken analisia

Saio. 3: Komunikaziorako Emozionalerako Gaitasunak. 

Saio. 4: Prozesua, Teknikak eta Bitartekaritzarako Gaitasunak 

Saio. 5: Gatazkaren asuntoen negoziazioa