Programaren deskribapena

 

 

 

Programan hiru akzio koordinatuek eta erlazionatuek hartzen dute parte. DBHko gela guztietan hiru ikuspuntu horietatik landuko da helburua lortzeko.

Ekintza

kulturalak

Profesionalen esku-hartzea

Irakasleen

esku-hartzea

1 eta 3 Urteak: Gatazken kudeaketa / Negoziazio kolaboratiboa  eta bitartekaritza

 

 

Helburua:

 

Ikasleek gatazken kudeaketa kolaboratiboaren teknikak barneratzea. Horrez gain, prozesua, faseak, negoziazio kolaboratiboaren gaitasuna (IRABAZI-IRABAZI negoziazioa), eta bitartekaritza ikasiko dituzte ikasleek.DBHko 1. eta 2. Ikasturteen ikasleek negoziazio kolaboratiboa landuko dute. 3. eta 4.ekoek bitartekaritza inguruan egingo dute lan.

 

+ 1. eta 3. urteko ekintza kulturala: Reallity Show-ak

 

* 1. eta 3. urteko  Reallity Show-ek eduki desberdinak dauzkate 

 

 

2. Urte: Indarkeria eta enpatia

 

 

Helburua

 

Ikuspegi emozional batetik enpatian heztea, genero indarkeria, arrazakeria eta bullying-a jasaten duten pertsonen emozioak ulertuz. Batez ere bullyng-ean oinarritzen da, bullying-aren triangelua (erasotzailea, biktima, ikuslea), eta bere ondorio psikologiko, sozial eta legalak azalduz.

 

+ 3. urteko ekintza kulturala: Rap eta Graffitti tailerrak

 

 

4. Urte: Emozioen erabilera.

 

 

Helburua

 

Emozioen ezaguna, erregulazioa eta azalpenaren garapenari zuzenduta. Honek guztiak gure agresibitatea menperatzen laguntzen digu.

 

+ 4. urteko ekintza kulturala: Antzerki Tailerrak