Moduluak

Moduluak

 

 

Modulu 1: Hezkuntza-buruzagitza eta bere konpetentzietara hitzaurrea (2 ordu)

 

Modulu honek lidergo heziketaren ideia aurkezten du estilo permisiboak, babesleegiak edo autoritarioen kontran. Horrela lidergo heziketaren aldaketarako gaitasunean zentratuko gara bere konpetentzien multzo ikuspuntutik abordatzen.

 

1. Autoritatean aritzea

2. Heziketa estiloak eta beren ondorio probableak

 

 

 

Modulu 2: Konpetentzia Komunikatiboak: Entzuten jakin eta Komunikatzen jakin (2 ordu)

 

Lidergo heziketaren konpetentzienetako bat KOMUNIKAZIOA da.  Adingabetuekin komunikatzen garen modua oso inportantea da.

 

1. Nerabeekin komunikazioa

2. Entzute Aktiboa

3. Komunikazio Asertiboa

 

 

Modulu 3: Emozioekin lan egiten jakin (2 ordu)

 

Konpetentzia hauetako bat KONPETENTZIA EMOZIONALA da. Honek gure emozioak kudeatzen laguntzeaz gain, adingabe pertsona emozionalki adimentsuak izateko hesitzea errazten digu.

 

Ikuspuntu honetan oinarrituta, gure emozioak ezagutzen, bideratzen eta espresatzen ikasiko dugu, adimen hau gure ikasketarako ez ezik, adingabekoenerako ere erabiliz.

 

1. Emozioak eta familia

2. Autoezagutza emozionala:Ezagutzea emozioak maneiatu ahal izateko

3. Emozioen autorregulazioa: Norberaren emozioak maneiatzea

4. Emozioen espresio asertiboa: NI lengoaia

 

 

Modulu 4: “Pigmalión” efektua, errefortzu positiboa, arauak eta mugak (2 ordu)

 

 

Pigmalion efektua, errefortzu positiboa eta arauak, lidergo heziketaren tresnak dira eta heziketa lana errazten digute adingabekoen potentziala behatzen laguntzen digutelako.

 

Horrela, hauen automotibazioa bultzatzea eta haien portaeran eragitea posiblea izango da eta ondorioz, heldutasuna, lorpenak eta autoestimuaren errefortzua errazago garatuko dira.

 

1. Pigmalion efektua

2. Errefortzu positiboa

3. Arauak eta mugak

4. Ekintzak