Ikuspegi Pedagogikoa

 

 

Elkarbizitzarako gelan adingabekoekin egindako lanak Coaching prozesu baten antza dauka. Hau da, hemen ikasleei beren egoerari buruzko hausnarketa egiten laguntzen diegu eta gaitasunak, paradigmak eta teknikak eskaintzen dizkiegu. Ikasitako tresna guzti hauei esker, adingabekoek, elkarbizitzarako gelan azaldutako zailtasunei aurre egiteaz gain, konpetentziak barneratuko dituzte beren heldutasun prozesuan.

 

Esan liteke Elkarbizitzarako Gela “anai-arreba nagusi teknikoa” bat dela. Hau da, inolako ahalmenik gabe, anai-arreba horrek adingabekoaren egoeraren analisia egiten du, eta oinarri pedagogikoarekin eta protokolo batekin, ikasleek dauzkaten elkarbizitzarako zailtasun pertsonalak entzuten daki.

Gatazken kudeaketa arloa: Negoziazio kolaboratiboa eta Bitartekaritza.

Emozioen erabilera arloa: Autoezagutza, autoerregulazioa eta emozioen espresioa.

Komunikazio arloa: Asertibitatea eta komunikaziorako gaitasunak.

Autoestimu arloa: Autoestumuaren indatzea, automotibazioa eta pentsamendu positiboa.

Enpatia arloa