Helburu espezifikoak 

 

Gatazka interpertsonalaren estruktura ulertzea, bere analisi eta diagnostikorako tresnak eskuratuz gatazkan interbentzio estrategiaren bat lortu ahal izateko.

Bitartekaritza Teknika barneratzea, bere filosofia eta ezaugarriak kontutan hartuz eta prozesuaren faseak ulertuz.

Konpetentzia soziala orokorrak barneratzea: Negoziazioa, Ahozko Komunikazioa eta Ez Ahozko Komunukazioa, Gatazken konponbidera zuzendutako Emozioen Kudeaketa.

Bitartekariaren interbentzioa barneratzea; Bitartekaritzaren prozesuaren faseen eta tresnen  bidez.

Bitartekariaren komunikaziorako gaitasun espezifikoak behatzea, ondorioak lortzen partaideen jarduera gidatzeko.

Bitartekaritzaren entrenamendu fasea hastea gatazken simulazio egoeren bitartez.