"Guda giza adimenaren asmakisuna da eta giza adimenak bakea ere asma dezake" 

 

 

Churchill, Winston

Eskola Taldea

 

Eskola taldeari zuzendutako programek irakasleei tarte bat sortzen laguntzen die. Tarte honetan, heziketa perspektiba batean oinarrituta, ikasleen behar indibidualekin lan egin dezakete Elkarbizitza eta Gatazken Kudeaketarako konpetentziak garatzen.

 

Lan arlo honen akzioek irakasleei bitartekaritza, gaitasunak eta tresna konkretuen kontzeptuak barneratzen laguntzen diete eta ondorioz, ikasleekin komunikazio eraginkorra errazten dute.

 

Irakasleei zuzendutako programak hiru dira.

 

Hiru hauetako bi autogestionatuak dira: