“Giza eskubideetan eta bakean, biktimekiko elkartasunean, bizikidetzan eta gatazken konponbide baketsuan hezteko proiektuetan prestakuntza-, dinamizazio- eta aholkularitza-ekimenak sustatzeko lankidetza publiko-sozialeko esperientzia bat

Elkarrekin Bonuak  Programa

Hezkuntza-arloko Elkarrekin Bonuak Programak ematen dio Bake eta Bizikidetza Planari behar dituen tresnak.

 

Programa honen bitartez funts bat sortzen da eta honi esker Bitarbaskek ikastetxeentzako bonu batzuk eduki ditzake hezkuntza-arloko programa desberdin batzuk martxan jartzeko.

 

Programa honek ez du ordezten aurreko lana, eta ikastetxe bakoitzako errealitateara moldatzen da eta errefortzu osagarria da.

 

Hezkuntza-arloko Elkarrrekin Bonuak Programa Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia eta Hezkuntza, Hizkuntza eta Politika eta Kultura Sailen arteko lankidetzari esker sortu da.

 

Programa honetara, 250.000 euro bideratuko dira. Funts hori honela osatu da: Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 100.000 euroko ekarpena egin du, eta Lehendakaritzak, 150.000 eurokoa.