Programaren Elkarbizitza eta Gatazken kudeaketarako konpetentziak


 

Gatazken kudeaketa I: “Negoziazio kolaboratiboa"

 

Besteekin ditudan gatazkak irabazi-irabazi ikuspegitik bideratzera zuzenduta, aurkako portaerak zein otzan jarrerak baztertuz.

 

 

 

Enpatia eta indarkeriaren prebentzioa

 

Ikuspegi emozional batetik enpatian heztea, genero indarkeria, arrazakeria eta bullying-a jasaten duten pertsonen emozioak ulertuz.

 

Batez ere bullying-ean oinarritzen da, bullying-aren triangelua (erasotzailea, biktima, ikuslea), eta bere ondorio psikologiko, sozial eta legalak azalduz.

 

 

Emozioen erabilera

 

Gure emozioen erregulazio, ezagutza, eta adierazte konpetentzien garapenera zuzenduta, gure agresibitatea menperatzera bideratuta.

 

 

 

Gatazken kudeaketa II: “bitartekaritza”

 

Gatazken kudeaketa ikuspegi kooperatibo batetik ikustera zuzenduta, eta gizartean elkarbizitza sustatuz.