Helburu Orokorra

 

Helburu argi bat jartzen dugu mahai gainean, gizartea “kolaborazio” filosofiarantz orientatzea, bizikidetzan sortzen diren gatazken konponketarako bideratuta.

Kolaborazioa bitartekaritza eta negoziazio prozesuetan inplizitu agertzen den kontzeptua da. 

Giza eskubideak eta psikologia ere kontzeptu garrantzitsuak dira gaur egungo gizartean dugun jarrera aurkariengatik.

Azken finean frogatu nahi dugu “nik irabazten dut-zuk irabazten duzu” kontzeptua, gatazkak konpontzeko irtenbide eraginkorrena dela.

Helburu Espezifikoak

Helburu orokorrak betetzeko ondorengo helburu espezifikoak markatzen ditugu:

-Pertsonen arteko gatazkak ikusteko beste modu bat dagoela,“ezberdintasunen arteko tranformazio positiboak” indartuz.

-Gatazkak konpontzeko bidean bitartekaritza indartu, gizartearen onura pertsonal eta sozialekin hunkituz.

-Transformazioa kolaboratiboa gizartean zabaldu, eskolan, familian, lanean eta komunitate harremanetan, gizakien arteko elkarbizitza hobetzeko.

-Bitartekaritza profesionalak gizartean integratu, gatazka arlo ezberdinetan parte hartzeko.

-Transformazioa kolaboratiboa gizartean zabaldu, eskolan, familian, lanean eta komunitate harremanetan, gizakien arteko elkarbizitza hobetzeko.

-Gazteei indarkerian ez oinarritzeko hezkuntza programak zabaltzea.